User Tools

Site Tools


sizop:pocetna

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sizop:pocetna [d.m.Y H:i]
kodmasin
sizop:pocetna [d.m.Y H:i] (current)
kodmasin
Line 30: Line 30:
 lista je prepisana iz [[http://​narodne-novine.nn.hr/​clanci/​sluzbeni/​1994_05_40_733.html | NN 40/94]] i  [[http://​narodne-novine.nn.hr/​clanci/​sluzbeni/​1994_07_55_1014.html|NN 55/94]] dok sam detalje u obliku skripte napisao koristeći gore navedenu literaturu. Pretežno su to citati i izvaci iz te literature. To sam radio kao pripremu za ispit pa ne garantiram da je to točno. lista je prepisana iz [[http://​narodne-novine.nn.hr/​clanci/​sluzbeni/​1994_05_40_733.html | NN 40/94]] i  [[http://​narodne-novine.nn.hr/​clanci/​sluzbeni/​1994_07_55_1014.html|NN 55/94]] dok sam detalje u obliku skripte napisao koristeći gore navedenu literaturu. Pretežno su to citati i izvaci iz te literature. To sam radio kao pripremu za ispit pa ne garantiram da je to točno.
  
-:!: Napisao sam samo manji dio "​detalja"​. Ovo je wiki i svatko tko želi može doprinjeti i napisati dio koji želi. Radi spama nije se moguce registirati ali mozete mi poslati email pa cu vam otvoriti account s kojim onda mozete uredivati ovu stranicu.+:!: Napisao sam samo manji dio "​detalja"​. Ovo je wiki i svatko tko želi može doprinjeti i napisati dio koji želi. Radi spama nije se moguce registirati ali mozete mi poslati ​[[me:about|email]] pa cu vam otvoriti account s kojim onda mozete uredivati ovu stranicu.
  
 Teorijski dio stručnog ispita obuhvaća sljedeće predmete: Teorijski dio stručnog ispita obuhvaća sljedeće predmete:
sizop/pocetna.txt · Last modified: d.m.Y H:i by kodmasin